Antons Hus​​

Personale og tværfaglighed

Vi er en tværfaglig personalegruppe som ser fordelene ved at anvende vores kompetencer til sammen at give børnene/de unge de bedste muligheder for at udvikle sig. Vi er vant til at samarbejde på tværs af fag, hvilket bevirker, at vi også er gode til at samarbejde med andre faggrupper og instanser.

Vi er efterhånden en stor personalegruppe. Som udgangspunkt er man som personale kun tilknyttet en af vores afdelinger, men bredden på de pædagogiske og ergoterapeutiske kompetencer er stor og vi bruger hinanden på tværs af husene til sparring og erfaringsdeling, ligesom vi er sammen om forskellige aktiviteter, når det giver mening for børnene/de unge. Det kan for eksempel være i forbindelse med vores faste aktiviteter som ridning eller vores årlige tradition med at køre til ”fest i vand” i Silkeborg.

Vi har fælles musikundervisning og supervision på tværs af husene, hvilket er medvirkende til, at vi føler os som én personalegruppe til trods for vores forskellige opgaver. Vores ugentlige personalemøder afholdes i den enkelte afdeling og omhandler det daglige arbejde med børnene/de unge. Vi arbejder alle ud fra vores fælles værdigrundlag.​

Antons Røde Hus

 • Sønderløkke 3, ​
  5492 Vissenbjerg​


Antons Gule Hus

 • Bakketoppen 39, ​
  5250 Odense SV

Antons Bosted

 • Kappelvænget 20,
  ​5620 Glamsbjerg​


Antons Bosted Bakketoppen

 • Bakketoppen 37
  ​5250 Odense SV

Antons Aflastning Andebølle /
Antons Bosted Andebølle

 • Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg